top of page

Teaterøen søger producent med stærke kommunikative evner

I et til tider hektisk og omskifteligt arbejdsmiljø søges en producent med flair for kommunikation og stærk appetit på teater til at indgå i ledelsen og udviklingen af Lille Storbyteatret Teaterøen:

Vi håber du har:

- Stærk tilknytning til scenekunstbranchen.

- Stor lyst til at have sin daglige gang på Teaterøen og Refshaleøen, der begge er i rivende udvikling.

- Kompetencer indenfor projektledelse og fundraising.

- Kompetence til at skabe og udvikler partnerskaber, på mange forskellige niveauer, både indenfor scenekunst og andre områder.

- Stort overblik og ikke bange for at være praktisk på alle niveauer.

- Gode og hurtige formuleringsevner, både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

- Evnen til at lade sig begejstre.

- Evnen til at kunne gribe mange bolde og skifte retning.

- Evnen til både at være struktureret og håndtere forandringer.

Teaterøen er et vildtvoksende område på toppen af Refshaleøen, der skaber plads til scenekunstneriske projekter i mange forskellige formater. En åben platform for (international) scenekunst med et stærkt værtskab for andre kunstarter og fag. Et sted for møder og begivenheder af mange forskellige karakterer. En nysgerrighedens oase i mellemrummet. Mellem mennesker, mellem by og land, himmel og hav, mand og kvinde, mellem det blivende og det flygtige, natur og kultur

Arbejdsopgaver er blandt andet:

- Projektering, koordinering og fundraising af gæstespil - og festivaler

- Kommunikation/relationsopbygning med interessenter, partnere, brugere, publikum - både nationalt og internationalt.

- Koordinering og planlægning af formidlingsindsatser.

- Ansvar for løbende opdatering af virtuelle platforme som SoMe, Tereba, hjemmeside mv.

Ansøgning sendes til peter@teateroen.dk senest 15. juni 2019. Stillingen er fuldtid. Løn og vilkår efter overenskomst.

Oplysninger om Teaterøen på www.teateroen.dk.

Spørgsmål rettes tillige til Peter på 26181432.

Stillingen ønskes besat 1. august 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Seneste nyheder
Arkiv
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page