top of page

Kasernen, Teaterøen

Lørdag 7. - søndag 8. marts

LUKKET FOR TILMELDING

Den Dansende Revolution

En nat og en dags undersøgelse af hvordan æstetiske og sensoriske metoder kan forbinde os, så vi kan transformere systemkrise til livgivende og fællesskabende aktioner.

den dansende 1.png
aflyst
den dansende 2.png
den dansende 2.png

Tid & sted

 

7. – 8. marts kl. 20.00 

Kasernen, Teaterøen, William Wains Gade 11, 1432 København, Danmark

Om arrangementet

 

Kære Kvinder og mænd

På alle arenaer – borgere, ledere, politikere, iværksættere, samfundsaktivister…..

 

Alle jer der allerede er i gang med at skabe forandring. Hvorend I befinder jer, og uanset hvilke job og titler I har.

Vi inviterer jer til at tjekke ind sammen I en gruppe, i netværk, eller team at tage med på et døgns rejse gennem et levende, ritualiseret og eksperimenterende sanselaboratorium, hvor vi sammen skal undersøge; Hvorvidt og hvordan vi gennem æstetiske og sensoriske metoder kan transformere den affektive bankeråt til en dansende revolution? Hvem bliver vi, når vi forbinder os med helheden og fællesskaber gennem sanselighed?

Den Dansende Revolution er således et eksperiment - en prototype -, der danser på kanten af eller i mellemrummet mellem en kunstnerisk performance event, et ritualseret overgangsritual og konkret udviklingsarbejde i proces.

I MEDBRINGER OG VI UNDERSØGER SAMMEN:
I fællesskab skal vi undersøger jeres oplevelse af ”affektiv bankeråt”. I medbringer derfor en konkret længsel eller velfærdsudfordring, en idé eller en spire til en forandring, I mærker. Sammen skal vi undersøge, skabe, afprøve og kvalificere mulige velfærdsaktioner, der kan transformere disse udfordringer til en dansende revolution.

Oplevelsen af affektiv bankeråt kan være:

o Længsel efter fællesskab
o Længsel efter klima-handlinger
o Længsel efter nye former for økonomi
o Længsel efter nye former for ledelses- og styringsværktøjer
o Længsel efter møder på tværs
o Længsel efter værensformer
o Længsel efter mening, fantasi, glæde…
o Længsel efter…

DEN DANSENDE REVOLUTION?
Overalt på kloden ser vi tegn på at klimakrise også er en systemkrise. Vores samfund er gået affektivt bankeråt. Den Dansende Revolution er en begivenhed, der undersøger hvordan vi kan transformere vores affektive frustration, klimaangst, længsler og ønsker om en bedre verden til en økologi af nye livgivende handlinger?

Den Dansende Revolution er forestillingen om, at vi kan skabe forvandling gennem sociale, fysiske, krops- og sanselige bevægelser. En forvandling som tager udspring i at vi (gen)opdager, at vi er forbundet, og at vi gennem hvert eneste skridt, vi tager, forsøger at bevæge os selv, hinanden, vores organisationer, de opgaver vi står overfor og jorden på kvalitativt bedre måder.
Grundtanken er således, at det er gennem de tusindevis af små (danse)skridt, at der skabes en økologi af forbindelser og bevægelser. Den dansende revolution er en begivenhed, der undersøger, hvordan sensoriske metoder kan bidrage til et nyt styrings- og systemsparadigme. Et skift hvor vi ikke lader os rigidt styre af mål, milepæle og forbrug af produkter, men i stedet er sammen om at skabe de gyldne og magiske læringsøjeblikke, hvor vi sætter os selv og hinanden i sanselig, social og fysisk bevægelse, tager lederskab i fællesskab og dermed skaber passage til nye kollektive velfærdsaktioner. Og hvorfor ikke gøre det dansende med forstået som levende, dynmamisk og båret af lyst, leg og sanselighed?

HVORFOR TEATERØEN?
I anledningen af, at begivenheden falder på kvindernes internationale kampdag, er det også en særlig invitation og hyldest til kvinder. Sammen gør vi det, som kvinder traditionelt set altid har gjort. Vi samles og bringer sanselighed og kollektiv omsorg, der traditionelt har været reserveret til hjemmet, husholdningen, familien og kvinden – ud i det åbne urbane rum.

Eco betyder hjem – og det er ved at placere dette ”hjem” på et offentlig sted, åbner vi for at skabe nye muligheder. Således kunne man også kalde Den Dansende Revolution et eco-place. Det offentlige sted vi gør til et eco-place, er Teaterøen i København, som i forvejen er et sted, hvor sanselighed og æstetisk er hverdag.

HVEM DELTAGER?
Invitationen retter sig særligt til alle jer - både mænd og kvinder - der står steder i jeres liv, jeres lederskab og i vores samfund, hvor I oplever den affektive længsel efter forvandling, og vil gøre en forskel. Måske I har en spirende idé eller måske en konkret opgave, der kalder på nye metoder for at forvandle? Begivenheden Den Dansende Revolution gør en dyd ud af at overskride grænserne mellem det private liv, arbejdsliv og samfundslivet. Begivenheden handler om – uanset hvilken position man tager afsæt i – at arbejde med det sanselige og skabende kollektive liv. På den måde inviterer begivenheden til at både ledere, borgere, medarbejder, politikere, kreative mm kan mødes på tværs.

Begivenheden henvender sig særligt til alle jer mænd og kvinder, der gerne vil dele jeres erfaringer og oplevelser med, hvordan man kan bevæge og inspirere andre. Og/eller det kan være kvinder og mænd, der har lyst til at få endnu mere erfaringer med, hvad kan jeg egentlig gøre kollektivt og sammen med andre i forhold til at være med til at skabe de møder, som verdenen har brug for? Ved at give indsigter, erfaringer og viden til hinanden vil vi gerne skabe en gaveøkonomi, hvor vi konstant skaber en serie af nye handlinger, fordi vi låner hinandens metoder, viden, netværk mm.

PROCESSEN
Den Dansende Revolution bevæger sig i løbet af en nat og en dag gennem 6 ritualiserede og eksperimenterende laboratorier inspireret af WHO P' er (people, place, participation, peace, prosperity and planet), som er et bud på at forankre FN's 17 verdensmål. De gør det muligt, at skabe bæredygtige bevægelser på tværs af roller, siloer og sektorer.

Inspireret af de 6 P'er undersøger vi, hvem vi er, når vi forbinder os med vores affektive længsel efter forvandling, med hinanden og planeten gennem æstetiske og sensoriske metoder? Og hvordan æstetiske og sensoriske metoder kan transformere ”den affektive bankeråt” gennem kollektive og fællesskabende velfærdsaktioner?

PEOPLE: Hvem er vi når den affektive længsel efter forvandling sætter holdet? Hvad er det relationelt autentiske, når vi forbinder os til hinanden, og hvad er den fælles aktion vi står med og gerne vil sætte i værk i fællesskab?

PARTICIPATION: hvem er vi nå vi forbinder os, deltager, tager ansvar og bidrager til fællesskaber, der lærer og hvordan kan vi aktualisere nye aktioner?

PLACE: fysiske steder, byrum og natur påvirker og former os kulturelt, historisk og politisk. Hvem er vi når vi forbinder os med fysiske steder og tillader disse at blive ”det hjem”, der kan være katalysator for forvandling? Og hvad kan vi skabe af nye fællesskabende velfærdsaktioner i interaktion med fysiske steder?

PEACE: hvem er vi når vi forbinder os med at fred ikke er fravær af krig men accept af alt uden at dømme? Hvordan kan den affektive længsel efter forvandling skærpes? Hvilke aktioner kalder den så på?

PROSPERITY: hvem er vi når vi forbinder os til at skabe resultater i form af en økologi af fællesskabt værdi på flere bundlinier, som balancerer både den enkelte organisation/virksomhed men også individets og planetens behov for værdi? Og hvilke aktioner kalder det på?

PLANET: hvem er vi når vi forbinder os til helheden og hvordan kan vi vores affektive længsler forvandle når vi gennem æstetiske og sensoriske metoder lytter til moder jord og hvad hun kalder på i det helt store perspektiv?

HVAD SKAL VI OM NATTEN?
Natten tilbyder sit eget laboratorium hvorfra vi undersøger, om der opstår nye kollektive forbundne tilskyndelser til fælles handlinger. Vi skal sove sammen i samme rum hele natten, men før vi går til ro og når vi vågner bruger vi nattens drømme og andre refleksioner til at arbejde videre med.

DU KOMMER TIL AT MØDE
Et felt af stærke, erfarne kvinder som alle har trænet og praktiseret sensoriske og æstetiske kompetencer og metoder længe. De vil nænsomt og kærligt holde rummet og guide jer gennem de 6 P'er.

VÆRDI OG RESULTATER
Hele vejen gennem begivenheden Den Dansende Revolution praktiserer vi det, vi siger vi gør. Derfor taler vi ikke om er nyt styringsparadigme eller manifest, men læner os direkte ind i den affektive længsel efter forvandling og undersøger hvordan, vi sammen kan tage kvalitativt bedre skridt.

I GÅR HJEM MED
- Kendskab og erfaring med en lang række af æstetiske og sensoriske metoder
- Nye relationer, fællesskaber og tværgående netværk
- Konkrete vælfærdsaktioner lige til at aktivere og danse
- Et sanseboost af oplevelser
- Dansende, opløftet, forbundet og sanselig lethed

BEGIVENHEDEN
Er aktiveret af Tine Huge og Christa Breum Amhøj i regi af Aktionsuniversitetet i tæt samarbejde med Teaterøen.

SDG Aktionsuniversitetet er optaget af at gentænke den rationalitet, der har været med til skabe de udfordringer, vi har idag. Læring, viden, ledelse og lederskab må gentænkes gennem bla. Brug af sensoriske og æstetiske metoder.

Aktionsuniversitetet er drevet af spørgsmålet HVORDAN skaber vi nye relationer, organisationer, værdier og partnerskaber i livgivende fællesskaber.

http://sdg-aktionsuniversitetet.dk.linux297.unoeuro-server.com/?p=206

Tine Huge: www.huge-by-heart.com


PRIS
I er inviteret til at betale så meget I kan og lidt til - dog med en minimumspris på 777,- pr. person.

VI opfordrer til at I tjekker ind sammen i en gruppe eller i et team, således at i sammen står stærkere, til at bære indsigter videre og tilbage derfra hvor I kommer.

Kommer I som et team på 3-5 fra en privat eller offentlig organisation/institution. Er I inviteret til at donere 10.000 kr eller mere.

Tilmelding senest søndag 23. februar

TID OG STED:
Lørdag d. 7. Marts - søndag 8. Marts kl. 20.00

Teaterøen
William Wains Gade 11
1432 København

PRAKTISK
Alle måltider samt kaffe/te og snack inklusiv i prisen
Overnatning i fællesrum (medbring alt grej selv)
Mulighed for bad
Nærmere program og info følger i en mail lige op til begivenheden.

WE WILL HOLD THE SPACE IN ENGLSH IF NEEDED

bottom of page