top of page

AKTIONSUNIVERSITETET

PÅ TEATERØEN

En økologi af eksperimenterende aktioner, der fremmer bæredygtige liv på kanten af København

Et skabende rum til at fremme bæredygtige Liv

 

I vores byer er viden ofte adskilt og isoleret i institutioner som fx skoler, fængsler, erhvervsskoler, hospitaler og virksomheder. Der er meget få steder, hvor vi kan mødes og skabe og fremme bæredygtige handlinger på tværs. Det kalder på, at der er brug for at skabe nogle ”safe places” i mellemrummet mellem formelle roller, siloer og organisationsgrænser, hvor vi sammen kan fremme og gro nye bæredygtige stier og hvor vi sammen kan løse lokale (og globale udfordringer).  Der er behov for at skabe nogle steder i vores byer, der skaber rum til, at vi alle kan bidrage og samarbejde om at fremme ny viden. Det sted er et aktionsuniversitet.

Aktionsuniversitetet på Teaterøen arbejder på at blive et af de borgernære, lokale og fysiske sted i København, hvor vi kan dele viden, metoder og praksisvisdom om, hvad bæredygtighed og bæredygtige liv er. Aktionsuniversitet taler ikke ”kun” om bæredygtighed. Når vi er på jagt efter at skabe en ny viden, der kan revitalisere vores systemer, rutiner og generaliserede præmisser må vi også aktiverer og fremme al den viden, der endnu ikke er ’fikseret’ og sat ord på. Ved at arbejde i spændingsfeltet mellem forskning, æstetisk performance og aktivisme fremmer Aktionsuniversitetet særligt den mærkbare og erfaringsbaserede viden om, hvad bæredygtighed og bæredygtige (urbane) livsformer er og kan være.  Kort sagt kan man sige at Aktionsuniversitetet skaber futuristiske processer mellem det, der er og det, der endnu ikke er muligt med henblik på at realisere disse muligheder.

AKTOINSUNI 1.png

Aktionsuniversitet en forening for aktionsforskere og praktikere

 

Aktionsuniversitet er en ny ramme for alle de forskere og agenter, der arbejder med strategisk og praktisk bæredygtighed og ønsker at binde handling, læring og metodeudvikling bedre sammen.

Vi inviterer alle der arbejder med eller er interesseret i aktionsforskende og aktionslærende projekter indenfor alle sektorer og på tværs af alle fag. Det kan være forskere, der er ansat på universiteter og handler på SDG-erne, folk der er sprunget ud af Akademia, og/eller praktikere der udvikler metoder der skaber og udvikler viden og handlinger indefra praksis. Det kan også være kunstnere, der arbejder med involverende og fællesskabende metoder, eller virksomhedsledere, som arbejder iterativt (praksis først, prototyper og fejl, læring undervejs). Det kan være proceskonsulenter (interne eller selvstændige), som kommer med metoder og perspektiver der bygger bro mellem styring og spiritualitet eller mellem mening og målforståelse.

Med Aktionsuniversitet vil vi booste ideen om at forskning ikke kun observerer på kritisk distance. Forskning skal være med til at skabe praksis og nye bæredygtige handlinger. Kritik skal turde være affirmativ: Vi skal skabe nye verdener ved at engagere os og ved at afprøve, hvordan vi skaber nye veje. Vi skal turde se på alle som producenter af viden, i tråd med de nye teknologiers virkelighed. Som praktikere skal vi tage imod ny læring fra uventede sider, selv om det udfordrer det verdensbillede, vores organisationer styres af.

Vi er allerede i gang. I 2019 kommer vi til at arbejde med nye bæredygtige steder og byrum i samarbejde med en række kommuner og stedsskabende organisationer i Danmark. Vi arbejder på at integrere flere andre projekter i Aktionsuniversitet, så vi kan øge styrken af vores fælles læring og udforskning af nye metoder. Vi kommer til at arbejde tæt sammen med de netværk for SDG Leadership, som vi bidrager til for MandagMorgen/Altinget og CSR Forum. Og vi kommer til at arbejde med Natur i Byen (med støtte fra Nordea fonden).

I foråret 2020 afholder vi en konference på Teaterøen: Transformér Byer gennem Mærkbare Aktioner og Eksperimenter! hvor vi inviterer alle, der arbejder med FNs Verdensmål ud fra en praksisnær og aktionsbaseret tilgang, til at skabe laboratorier på Teaterøen.  

AKTIONSUNIVERSITETET aktiverer Teaterøen som en campus, der kan fremme selve Livet og skabelseskraften

Aktionsuniversitetet tager udgangspunkt i en erfaringsbaseret og virkelig følte forståelse af viden. Det transformerer også ideen om den ideelle campus.  Idealet er ikke et universitet og en campus, hvor viden overføres på neutrale og objektive måder fx gennem powerpoint i et auditorium. Ambitionen er derimod at aktivere lokale steder som de intense, åbne, fælles og erfaringsbaserede læringsrum, der kan aktivere en virkelig følt viden, som allerede lever, men som kan intensiveres og multipliceres.  Derfor er Aktionsuniversitet tæt forbundet med Teaterøen.

Teaterøen, der tidligere har været en base for både militær og flåde, har førhen handlet om at beskytte livet i Købehavn. Senere er det blevet et sted for teater og scenekunst og dermed er det blevet til et sted for at skabe og fremme skabelseskraften og livet. Det vil sige, Teaterøen er et sted, der emmer af mange forskellige former for praksisser, tidslommer og stedsspecifikke kvaliteter.

Teaterøen er samtidig en halvø, der giver mulighed for tusindevis af anknytningsmuligheder fra omverdenen. Det er en åben invitation til konstant at skabe liner af liv imellem København/periferi, mellem land/vand, mellem det etablerede sprog om performance/det ukonventionelle, mellem by/urban natur, mellem græsrødder/virksomheder (Lynetteholmen). Det er med andre ord et ideelt sted som et eksperimenterende laboratorium for at skabe, fremme og samle erfaringsbaseret viden om: bæredygtige urbane liv, mental sundhed, fællesskab, værdiskabelse, urban natur.

 

Teaterøen er et sted, der muliggør skabelsen af den viden, der bliver til i en konstant bevægelse mellem det, der allerede er – og den nye og innovative viden, der er på vej.

Aktionsuniversitetet på Teaterøen lærer os at skabe nye stier sammen, hvor vi færdes vel, gennem en bevidsthed om, at hver eneste bevægelse vi tager sammen, har betydning for os og for planeten.

Læs mere om Aktionsuniversitets projekter her og læs mere om Aktionsuniversitetets strategier og metoder her.

bottom of page